tel. 025 633 57 25, 025 644 54 83, fax 025 633 57 26
e-mail: sklep@rant.pl
NIP: 821-00-16-247, REGON: 710004563, KRS: 0000194676
Kapitał zakładowy: 500 000,00 PLN opłacony w całości.